Насловна » Конкурси » Конкурс - 2017

Конкурс - 2017

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА У 2017. ГОДИНИ НАРОЧИТО У НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ И ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

doc ПРОГРАМ

doc ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

doc НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

doc Неопходна документација за отварање наменског подрачуна код Управе за трезор

Отварање наменског подрачуна – Примери

doc Неопходна документа за оснивање нових задруга у Агеницији за привредне регистре

Оснивање задруге

Висина накнаде за регистрацију

 

Контакт особа за све додатне информације:

Дамир Таљаи

Тел: +381 11 311 7633

Е-адреса: damir.taljai@mbprr.gov.rs

Национални тим за препород села србије Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години на целокупној територији Републике Србије, а нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и аутономној покрајини Косово и Метохија  Укидање печата