Naslovna » Aktivnosti » Оbaveštenja

Obaveštenja

30.12.2019.

Obaveštenje

Državni službenici zaposleni u Kabinetu ministra su dužni da poštuju Kodeks ponašanja državnih službenika (“Službeni glasnik RS”, br. 29/2008, 30/2015, 20/2018 i 80/2019), sa čijom sadržinom sa možete upoznati klikom na link u nastavku.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/kodeks/2008/29/1/reg

Pritužbe na ponašanje državnih službenika možete poslati na e-mail adresu Kabinetu ministra i/ili šefa Kabineta ministra.

Covid19 Nacionalni tim za preporod sela srbije Rezultati konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za investicione projekte zadrugama u 2019. godini  Ukidanje pečata