Насловна » Питања новинара Блица и одговори

Питања новинарке „Блица“ Слађане Гаврић упућена електронском поштом министру Кркобабићу, дана 24.10.2017.

- Које конкретне мере је до сада донео и спровео овај Савет?

- На који начин је Савет утицао на поспешење раста БДП-а?

- Колико је састанака од оснивања одржао Савет?

- Министар је приликом оснивања Савета истакао да ће ово тело "дефинисати слабе тачке". Такође, како је тада саопштено, планирано је да Савет сваког месеца анализира резултате сваке гране привреде како би на време реаговао. С обзиром на то да је раст БДП-а ове године мањи него што је планирано, на који је то начин Савет обављао посао због ког је формиран

-Да ли министар Кркобабић за овај посао добијао накнаду и колику?

Одговор из кабинета министра упућен електронском поштом истог дана:

У вези са Вашим питањима упућеним министру Милану Кркобабићу, обавештавамо Вас да је Закључком Владе Републике Србије 05 број: 02-12772/2016 од 29. децембра 2016. године, образован Савет за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа.

У Савет за председника именован је министар Кркобабић,

за заменика Јасна Атанасијевић, в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике,

за чланове:

Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре,

Расим Љајић, министар трговине, туризма и телекомуникација,

Душан Вујовић, министар финансија,

Горан Кнежевић, министар привреде,

Зоран Ђорђевић, министра одбране,

Александар Антић, министар рударства и енергетике,

Бранислав Недимовић, министар пољопривреде и заштите животне средине,

Ана Брнабић, министар државне управе и локалне самоуправе,

Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

др Миладин Ковачевић, директора Републичког завода за статистику и

секретара Ивица Којић, шеф кабинета председника Владе.

Председник Савета је само један од равноправних чланова Савета, који сем што председава седницама, нема посебних задужења предвиђених Закључком Владе о оснивању Савета.

Mинистар Милан Кркобабић за рад у Савету не прима накнаду.

Наглашавамо да је тачком 4. Закључка предвиђено да стручне и административно- техничке послове за потребе Савета врши Кабинет председника Владе и Генерални секретаријат Владе, стога упућујемо да се за одговор на сва питања обратитите Кабинету председника Владе и Генералном секретаријату Владе.

Задатак Савета је да укаже које области представљају „слабе тачке“.

Овим Вас обавештавамо да је Савет дефинисао две „слабе тачке” и то у области енергетике и пољопривреде, по прибављеном мишљењу Републичког завода за статистику.

Индекс физичког обима индустријске производње у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром у периоду јануар-август 2017. године у односу на исти период предходне године износио је 91,8, што представља пад од 8,2%. Учешће у БДП-у 2016. године овог сектора је 3,8%.

Годишња процена стопе реалног раста у области пољопривредне производње, лова и услужне делатности за 2017. годину у односу на предходну годину у овом тренутку износи -10% (пад за целу 2017. годину). У складу са доступношћу нових података, може доћи до промене годишње процене. Учешће у БДП-у 2016. године пољопривредне производње, лова и услужне делатности је 6,2 %.

Детаљне податке у стању у овим областима можете добити од Кабинета председника Владе и Генералног секретаријата Владе, али и ресорних министара.

Као једна од “слабих тачака” означена је енергетика, па предлажемо да се за питање стања у наведној области обратите Министарству рударства и енергетике, односно ресорном министру Александру Антићу, који је одговоран за сва питања из надлежности министарства на чијем је челу, сагласно одредбама Закона о министарствима и Закона о Влади.

Напомињемо да је Савет основан Закључком Владе РС у прошлом сазиву, а да Влада у новом сазиву још увек није закључком дефинисала састав и надлежности Савета.

Национални тим за препород села србије Резултати конкурса за доделу бесповратних средстава за инвестиционе пројекте задругама у 2019. години  Укидање печата